ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลชลบุรี ขอเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “น้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ในวันพฤหัสบดีที่  31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9

          เป็นโครงการมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ สงฆ์อาพาธ นักศึกษาพยาบาล จำนวน 80 ทุน ทุนละ  5,000 บาท เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ผู้บริจาเงินตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับวัตถุมงคลที่ระลึก จากพระเทพสุทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย

          ท่านใดสนใจบริจาคสามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลชลบุรี โทร 038-931-994 ในวันและเวลาราชการ