ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักวาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก ซึ่งมีการเรียนการสอนเฉพาะวันอาทิตย์   โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านการสอนมากกว่า 10 ปี ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-224-834 หรือทาง Facebook : การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มทส.