ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับคลังจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดประชุมชี้แจงและลงทะเบียนผู้ประกอบการ มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนันสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-wallet) และกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงของความร่วมมือผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการเก้าอี้ผ้าใบ ผู้ประกอบการริมทางเดินแนวหินแกรนิต พร้อมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนทุกท่าน และผู้ประกอบการห้องพัก/เกสต์เฮาส์/อพาร์ทเม้นท์/โรงแรม เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว โดยคลังจังหวัดชลบุรี กำหนดลงพื้นทีรับสมัครและลงทะเบียนผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ