ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรีขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยสามารถโอนเงินบริจาคเงินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 207-0-53013-2 ชื่อบัญชี “เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังจังหวัดชลบุรี