ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาฟุตบอลเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นที่ฝึกซ้อม สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน     “AFF Women’s Championship 2019” ในวันที่ 13 -26 สิงหาคม 2562 ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุข    จึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาฟุตบอลเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 13 – 26 สิงหาคม 2562 จำนวน 14 วัน ยกเว้น   ลู่วิ่งยางสังเคราะห์เปิดให้บริการตามปกติ