ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำโครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ               อย่างถูกวิธี ตลอดจนฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและพื้นฐานการว่ายน้ำให้แก่นักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่ 3 โดยขอความอนุเคราะห์ใช้สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุขในการจัดโครงการ ในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562

ดังนั้น เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอปิดให้บริการสระว่ายน้ำเป็นการชั่วคราว โครงการ ในวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น. และเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป