ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ได้จัดให้มีบริการเลี้ยงดูเด็กเล้ก โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็ก อีกทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ในการฝึกปฏิบัติการด้านเด็กเล็กของนิสิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ภายใต้การควบคุมของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา

          เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องไปทำงานและไม่มีคนเลี้ยงดูบุตรหลานของท่าน ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ได้เปิดรับบริการเลี้ยงดูเด็กอ่อน ตั้งแต่อายุ 3 เดือน จนถึงอายุ 4 ปี ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ และจะหยุดบริการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 038 -102-586 และ 037 -102-870-1 ในวันและเวลาราชการ