ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนบางแสนสาย 2 ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงข้าวหลามถึงสี่แยกไฟแดงแหลมแท่น และเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนจะดำเนินการตัดต้นไม้ในบริเวณดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนจึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 โดยประมาณ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาดังกล่าว

                   ผู้ใช้ไฟที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าติดตั้งภายในสถานประกอบการของท่านเอง เนื่องจาก ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทนให้ โดยให้ปลดอุปกรณ์ตัดตอนที่ต่อเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกก่อน เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายไฟ อาจก่อให้เกิดเหตุอันตรายได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฉัตรชัย มงคล พนักงานช่างระดับ 5 หมายเลขโทรศัพท์ 087-6036556