ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี


เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสน (ช่วงวงเวียนยินดีต้อนรับ - โรงแรมเอสทู) โดยมีการรื้อถอนพื้นปูบล็อกคอนกรีตเดิม และทำการปูพื้นบล็อกคอนกรีตใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหารชายหาด, แผงลอยเสื้อผ้า, ล้อเลื่อนไก่ย่าง, ล้อเลื่อน(ของที่ระลึก), ล้อเลื่อน(เครื่องดื่ม ส้มตำ), ล้อเลื่อน(ทั่วไป) และผู้ประกอบการที่ตั้งวางสินค้าบนพื้นปูนบล็อกคอนกรีตเก็บอุปกรณ์การค้าและสายไฟในการประกอบการค้าออกจากพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อย พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว ที่มีการรื้อถอน ปูพื้น และปรับปรุงภูมิทัศน์

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอแจ้งกำหนดการและขอความร่วมมือผู้ประกอบการเก็บอุปกรณ์และสายไฟในการประกอบการค้า ตามกำหนดเวลา ดังนี้
(รายละเอียดตามภาพแนบ)