ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก – ฉะเชิงเทรา - ศรีราชาและโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา – มาบตาพุด เพื่อให้ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในโครงการ จึงกำหนดให้มีการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดโครงการ แผนการดำเนินงาน การศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปประกอบการวิเคราะห์ศึกษา โดยจะประชุมในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องแปซิฟิก 1 – 2 โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้