ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

แจ้งการปิดการจราจรบริเวณชายหาดบางแสน ในวันที่ 15-16 ธ.ค.61