ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

          ด้วยกองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข จัดการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย (ข้าวหลามเกมส์) ครั้งที่ 13 โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยในสถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา ระหว่างวันที่ 14 – 20 ธันวาคม 2561  ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข

          จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย ( ข้าวหลามเกมส์ ) ครั้งที่ 13  ตามวันและเวลาดังกล่าว