ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของเทศบาลเมืองแสนสุข


ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  ตั้งแต่วันที่  19-27 พฤศจิกายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

***รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ :
Download this file (สมัครงาน.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข [รายละเอียด]3447 kB