ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงาน กสทช ลงพื้นที่แจกกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีฟรี บ้านละ 1 กล่อง ดูฟรี 36 ช่องรายการ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง (ทุกจังหวัด)

มาเช็คสิทธิ์รับกล่องได้ ณ ด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.00 น.