ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เนื่องด้วยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการแข่งขันกีฬา     2 ประเภท คือ การแข่งขันเตะลูกโทษ และชู๊ตบาสเกตบอล เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอปิดให้บริการสนามกีฬา ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

  1. สนามกีฬาฟุตบอล ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 2 วัน
  2. ลู่ยางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข สนามกีฬาในร่ม สนามกีฬาฟุตซอล และสระว่ายน้ำ ปิดให้บริการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 1 วัน