ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานวิ่งมาราธอน บางแสน 42 ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่ชายหาดบางแสน ซึ่งเทศบาลฯอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเส้นทางการแข่งขัน จึงส่งผลให้การซ่อมแซมไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ที่ประชาชนได้แจ้งเข้ามานั้น มีความล่าช้า โดยทางเทศบาลฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสัปดาห์ถัดไป (หลังจบงานวิ่งมาราธอนบางแสน 42) จึงขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น