ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุขจะมีการจัดระเบียบชายหาด ในการตัดแต่งกิ่งมะพร้าวและลูกมะพร้าว เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งมะพร้าวและลูกมะพร้าวร่วงหรือหล่นโดนนักท่องเที่ยว ประชาชน หรือร้านค้าแผงลอยจำหน่ายอาหาร

ในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

                    1.บริเวณล็อกหาดบางแสนล็อกที่ 1 – 86

                             จะเริ่มตัดแต่งกิ่งและลูกมะพร้าวในวันที่ 6 – 24 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด ดังนี้

                  

วัน/เดือน/ปี

เวลา

บริเวณ

6 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 81 - 86

7 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 75 - 80

8 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 69 - 74

9 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 63 - 68

13 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 57 - 62

14 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 51 - 56

15 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 45 - 50

16 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 39 - 44

20 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 33 - 38

21 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 27 - 32

22 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 21 - 26

23 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 .

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 15 - 20

27 .. 2561

08.30 – 12.00 .

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 9 - 14

28 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 .

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 3 - 8

29 พ.ย. 2561

08.30 – 12.00 .

ชายหาดบางแสนล็อกที่ 1 - 2

 

                    2.บริเวณชายหาดแหลมแท่น ล็อกที่ 1 – 24

                             จะเริ่มตัดแต่งกิ่งและลูกมะพร้าวในวันที่  5  ธันวาคม  2561 รายละเอียด ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

บริเวณ

4 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ล็อกแหลมแท่นที่ 1 -24

                            

 

                    3.บริเวณชายหาดบางแสนล่าง ล็อกที่ 1 – 41

                             จะเริ่มตัดแต่งกิ่งและลูกมะพร้าวในวันที่ 11 – 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียด ดังนี้

                   

วัน/เดือน/ปี

เวลา

บริเวณ

11 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 1 -6

12 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 7 -12

13 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 13 -18

14 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 19 -24

18 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 25 -30

19 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 31 -36

20 ธันวาคม 2561

08.30 – 12.00 น.

ชายหาดบางแสนล่างล็อกที่ 37 -41

 

 

 

 

 

 

 

               ในการนี้ เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้า บริเวณชายหาดบางแสน ล็อกที่ 1 – 86 บริเวณชายหาดแหลมแท่น  และบริเวณชายหาดบางแสนล่าง เก็บอุปกรณ์ในการประกอบการค้าของท่านให้เรียบร้อย เพื่อให้กองช่าง ดูแลบำรุง ตัดแต่งกิ่งมะพร้าวไม่ให้ร่วงหรือหล่นโดนนักท่องเที่ยว ตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบ