ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุขจะดำเนินการซ่อมแซม ถนนข้าวหลามช่วงตัดกับถนนมิตรสัมพันธ์ โดยจะดำเนินการ ซ่อมแซมในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการใช้เส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก