ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ :
Download this file (20181012034736.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข [ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายตั้งอยู่ ตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่]73 kB