ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข  เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (20181012034629.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข [ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง จังหวัดชลบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562]77 kB