ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

     ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้นำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน)ประกาศในเว็บไซค์ของกรมบัญชีกลาง และของเทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

     ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริพัฒน์ เทรดดิ้ง ขอให้เทศบาลเมืองแสนสุข ทบทวนคุณลักษณะของ ระบบเครน , ความสามารถในการยกน้ำหนัก รายละเอียดทั้งหมดเป็นการล๊อคสเปคให้กับเครนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง  นั้น 

    เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเรียนชี้แจงว่า คุณลักษณะของเครนที่เทศบาลกำหนด สามารถจัดหาสินค้าได้อย่างน้อย ๔ ยี่ห้อ เช่น TMC , HIAB , COPMA , BONFIGLIOLI  จึงไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเครนไฮดรอลิคยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 

    จึงแจ้งมาเพื่อทราบ