เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

ประกาศจากกองคลังเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนมาชำระภาษี

กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558
- ประกาศเทศบาล ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558 (ดาวน์โหลด)
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รับและยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 (ดาวน์โหลด)
- ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 (ดาวน์โหลด)
- ภาษีป้าย ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลเพิ่มเติม
- คู่มือการชำระภาษี (ดาวน์โหลด)
- การชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย (ดาวน์โหลด)
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระภาษี (ดาวน์โหลด)
- ตัวอย่างคำร้องขอลดหย่อนภาษี (ดาวน์โหลด)
- ตัวอย่างใบคำร้องทั่วไป (ดาวน์โหลด)

ติดต่อได้ที่ : งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข
เวลา : ทุกวันในเวลาราชการ (ไม่พักกลางวัน)
โทรศัพท์ : 038-193-505
โทรสาร : 038-193-507