เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

รายชื่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 23 มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายสวัสดิ์     หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายวรชาติ    ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายกิตติไชย  คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
     

รายชื่อที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานายกเทศมนตรี

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายชัยยศ   ปรีหะจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายอุดม     มิ่งเจริญพร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
นายศวง     เหมะเกตุ เลขานายกเทศมนตรี 2 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
     

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายพรมมาศ  ยิ้มลมัย ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี