เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ"วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุขทั้ง2ท่าน พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลฯ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สังกัด สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ หลังขุดลอกล่องน้ำคลองบางโปรง เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และส่งเสริมการประกอบอาชีพประมง

เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองแสนสุข ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ