เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" เมื่อวันที่11มกราคม2563 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขโดยจัดซุ้มกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนานมากมาย อาทิ - กิจกรรมตกปลาในขวด - กิจกรรมปาเป้าให้เข้าคู่ - กิจกรรมเพราะเราคู่กัน - กิจกรรมเสียงไหนกันนะ - กิจกรรมจิ๊กซอคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ - กิจกรรมระบายสีปูนพลาสเตอร์ - กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก อาทิ AIS , สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี, บริษัทแสนสุขวิชั่น จำกัด, สมาคมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีและคณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา, โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี, มูลนิธิปลาดาวฯ เดอะไทด์รีสอร์ท และโรงแรมในเครือบางแสนกรุ๊ป, หมู่บ้าน Scandinavian Village, คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากน้องๆนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่มาร่วมสร้างสีสัน โชว์การแสดงอย่างพร้อมเพรียงอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 63