เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย (ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14)" เมื่อวันที่19ธันวาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชน และเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14 เทศบาลเมืองแสนสุข ข้าวหลามเกมส์ ครั้งที่ 14