เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ชิม ช้อป ใช้" เมื่อวันที่12กันยายน2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจงและลงทะเบียนผู้ประกอบ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้"

เทศบาลเมืองแสนสุข ชิม ช้อป ใช้ เทศบาลเมืองแสนสุข ชิม ช้อป ใช้ เทศบาลเมืองแสนสุข ชิม ช้อป ใช้ เทศบาลเมืองแสนสุข ชิม ช้อป ใช้ เทศบาลเมืองแสนสุข ชิม ช้อป ใช้