1 2 3

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่" เมื่อวันที่16สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกฯทั้ง2ท่าน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายมานะ กลมธเนศ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยได้ทดลองให้ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการ และหน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวได้สแกนคิวอาร์โคด เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลเมื่อพบเห็นผู้สูบบุหรี่บริเวณชายหาดให้กับทางเทศบาลทราบ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้งาน โดยในอนาคตจะมีการพัฒนาให้ใช้งานได้จริงต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมคณะกรรมการโครงการชายหาดปลอดบุหรี่