1 2 3

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"้โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนเกี่ยวกับการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในระบบกำจัดแบบฝังกลบในกองปุ๋ยหมัก" เมื่อวันที่7สิงหาคม2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณชายหาดบางแสนและหน่วยงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อนฯ