เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กีฬาเยาวชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด" เมื่อวันที่30มกราคม2562 เวลา 16.30 น. ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และจิตใจ ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ร.ร. แสนสุขศึกษา และในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม ร.ร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด