เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"กิจกรรมขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" เมื่อวันที่9มกราคม2562 เวลา 08.30 น. นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ผู้แทนชุมชน เครือข่ายจิตอาสาจาก บมจ ซีพีออลล์ และนักเรียนจาก ร.ร.อนุบาลวัดกลางดอน เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้ยังการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสมัครเป็นสมาชิก อถล. เทศบาลเมืองแสนสุขอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก