เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เมื่อวันที่27ธันวาคม2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักด์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศนมตรีฯ ทั้ง3ท่าน คณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พร้อมรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ