เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการโครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่8สิงหาคม2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบีเอ็มซี พลัส มาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กำจัดขยะรวมไปถึงพนักงานของเทศบาลเมืองแสนสุขที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย