เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการโครงการพัฒนาคลองบางโปรง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่7สิงหาคม2561 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาวัดบางเป้ง นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงานกองงานต่างๆ คณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองอ่างศิลา จิตอาสาจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามมุกคริสเตียน ศูนย์ยุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน มณฑลทหารบกที่ 14 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง