เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่2" เมื่อวันที่24กรกฎา2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวิโรจน์ ปลุกใจ ประธารคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรการเข้าประชุมโดยพร้อมเพียง เพื่อเป็นการติดตามผลงานพร้อมประเมินการทำงานของเทศบาลฯให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่2 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมติดตามและประเมินผลแผน ไตรมาสที่2