เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ เมื่อวันที่23กรกฎาคม2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ โดยมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ

เทศบาลเมืองแสนสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ เทศบาลเมืองแสนสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ เทศบาลเมืองแสนสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ เทศบาลเมืองแสนสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ เทศบาลเมืองแสนสุข การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์