เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการค้า" เมื่อวันที่26มิถุนายน2561 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร อเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆในการใช้พื้นที่สาธารณะชายหาด และความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด