เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ" เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561 เวลา 15.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนา ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุมประชาคมเมือง เพื่อยกร่างแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉ.4

เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาฯ เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาฯ