เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"Bangsaen Triathlon 2018" เมื่อวันที่24-25กุมภาพันธ์2561 เวลา 05.30 น. ชายหาดบางแสน ได้เป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดการแข่งขันบางแสนไตรกีฬา (Bangsaen Triathlon) ซึ่งได้ต้อนรับนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ มากมาย การแข่งขันจะประกอบด้วยการแข่งขันว่ายน้ำ จักรยาน และวิ่ง ในระยะทางต่าง ๆ แบ่งรุ่นการแข่งขัน - ประเภทระยะมาสเตอร์ The Master Distance (ว่ายน้ำ 1.5 กม. / จักรยาน 85 กม. / วิ่ง 15 กม.) - ประเภทระยะสแตนดาร์ด Standard Distance (ว่ายน้ำ 1.5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.) - ประเภทระยะสปริ้น Sprint Distance (ว่ายน้ำ 750 เมตร/จักรยาน 23 กม./วิ่ง 5 กม.) และการแข่งขันทวิกีฬา (DUATHLON) (วิ่ง 5 กม./จักรยาน 40 กม./วิ่ง 10 กม.) โดยการแข่งขันจำเป็นต้องมีการปิดกั้นการจราจรเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา และผู้ใช้เส้นทาง เทศบาลต้องขออภัยทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Triathlon 2018 59