เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2561 เวลา 13.30 น. โครการที่รัฐบาลเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาในชุมเพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ทางเทศบาลฯได้เริ่มโครงการจากชุมชนเขาสามมุก ชุมชนหาดวอนนภา ตลอดไปจนครบทั้ง25ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน