เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข" เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการแสดงเปิดงานจากน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี และโรงเรียนแสนสุข และการตรวจภาวะโลหิตจาง การตรวจการเดิน โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ที่มาให้บริการแก่ผู้สูงอายุและการบรรยายธรรมโดยพระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโต พระวิทยากรจากวัดแจ้งเจริญดอนจากนั้นนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม และนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแสนสุข ราวมถวายภัตตาหารเพล

เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59