เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการประกวดภาพวาด"บางแสนสร้างศิลป์" เมื่อวันที่27มกราคม2561 เวลา 07.30 น. โครงการนี้เป็นโครงการประกวดภาพวาด บริเวณชายหาดบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุก อ่างศิลา โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการสร้างศิลป์ในทุกเพศทุกวัย และมีประชาชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61