เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน(Bangsaen Health Festival) ประจำปี2561" เมื่อวันที่19มกราคม2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานจอดรถ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกันเดินขบวนพาเหรด เริ่มเคลื่อนที่จากเทศบาลฯไปถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งการประกวดแอโรบิค ประกวดวาดภาพ พร้อมด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพที่ยกความรู้มาไว้ที่งานนี้ โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มากความสามารถ

เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59