เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน" เมื่อวันที่19มกราคม2560 เวลา 08.30 น. ณ วัดราษฎ์ศรัทธา(วัดท้ายดอน) นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลุบรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขและใก้ลเคียง ภายในงานมีการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ แว่นตา ไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนอีกมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59