เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่" เมื่อวันที่29ธันวาคม2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 นำโดย พลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14 และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมกันหารือทำความเข้าใจและวางแผนป้องกันระวังเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59