เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่4" เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม1ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา3ปี ฉ.7 และแผนพัฒนา4ปี ฉ.2

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่4 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ครั้งที่4