เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น(หลักสูตรกราป้องกันและระงับอัคคีภัยในสาถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข)"เมื่อวันที่13มิถูนายน2560 เวลา 13.30.00 น. ณ โรงเรียนแสนสุขศึกษา นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป้นการเตรียมพร้อมให้กับเด้กๆและประชาชนทั่วไปในกรณืการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59