เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการสัมนา"โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกัน วิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก น้องจะได้ร่วมกิจกรรมในซุ้มต่าง ๆ ที่มาให้ความรู้กับน้องๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี รวมทั้งอสม.อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก