เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560"เมื่อวันที่6มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย หอมปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาศักยภาพด้านแนวคิด ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้พัฒนาตนเอง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้ามแข็งต่อไป โดยมีผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59