เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการสัมนา"เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารสาธารณสุขชั้น3 นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งเทศบาลฯ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสาธารณภัยจากกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล นอกจากนี้ได้มีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทยมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)

เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล